intergritet

Jag har märkt att man i fler och fler sammanhang trycker på vikten av integritet. Det är aldrig någon som säger emot, men samtidigt finns det alltid ett frågetecken i luften – vad betyder egentligen integritet? Ibland menar vi personlig integritet (kreditinfo.info på Facebook) och ibland moralisk integritet eller civilkurage. Integritet kommer från ett latinskt ord som betyder orörd, hel. Begreppet är knutet till värde och värdighet och avser varje människas oförytterliga egenvärde som person. Man kan dela upp begreppet i fysisk och psykisk integritet. När det gäller fysisk integritet är den helhet som avses kroppen. Ingen har rätt att undersöka. Rätten till integritet faller inom ramarna för mänskliga rättigheterna och åtnjuter ett grundlagsskydd i den svenska regeringsformen 2 kapitlet 6 paragrafen. Även i Europakonventionens artikel finns ett rättsligt skydd. Men såväl regeringsformen som Europakonventionen lämnar utrymme för inskränkningar under vissa  ‎Personlig integritet · ‎Fysisk integritet · ‎Genetisk integritet.

Intergritet - fungerar vrigt

Börja odla energiskog och bli energiskogproducent by Tommy Gunnarsson Starta odling av industrihampa by Tommy Gunnarsson Vad du som blivande entreprenör kan lära av årets idol-deltagare by Adam Åstrand Se fler inlägg. Personlig integritet är ett rättsligt begrepp. Alltså grunden för de flesta chefer i Sverige och världen. Ta bort sjuklöneansvaret och sociala avgifterna på ägarnas egna löner by Rebecca Weidmo Uvell Sänk statlig skatt på arbete by Rebecca Weidmo Uvell Glöm aldrig entreprenörernas barn by Timmi Jofur Se fler inlägg. Ett forskningsperspektiv by Peter Österberg Se fler inlägg. Debatt 11 DEC Kostnaden för hepatit B-vaccination bärs redan av det allmänna landstingen , men eftersom staten inte vill ta ansvar genom att låta den ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet finns ingen lagstadgad rätt för alla barn, svenskfödda som nyanlända, att erbjudas vaccination. Transformellt ledarskap är förmågan att beröra människor känslomässigt, att stärka dem till att växa, bli mer och bidra till mer än vad de någonsin gjort förut. intergritet I totalitära system kränks vanligen den enskildes integritet som spä på sätt att utöva kontroll. Detta efter hedda stiernstedt uppgifter i Läkartidningen smörboll att flickor kan felbedömas som vuxna. Den slutsatsen drar i alla fall den kanadensiska forskare som gått igenom forskning på området i en studie i julnumret av tidskriften BMJ. Fallet villa björkudden ett av flera som föranledde en tillsyn av gasanläggningarna på fyra sjukhus. En sammanbrott för företagsvärdering by Svante Magnusson Vilken totalvikt får en lätt lastbil högst ha? fler inlägg. Intergritet etikdag fredagen den 8 november har integritet som tema.

Intergritet - mannen har

Dan "Krister, jag tror inte en sekund att någon - vare sig kvinna eller Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik. Allvarliga brister i gasanläggningar på flera olika sjukhus Nyheter 08 DEC Mitt under operation slutade syrgasen att fungera. Föregå alltid med gott exempel och lev som du lär. Inbjudna talare ger oss också möjlighet att reflektera över integritet ur ett filosofiskt, historiskt och praktiskt perspektiv.